I have no memory

Remember those days? Die Atari waarmee je heerlijk kon spelen, ondanks het gebrek aan geheugen.. #ikmoestlachen